11.11_Ngày cho "gậy" ở Sapo

Ngày: 11/11/2019 - Số lượng ảnh: 25

Boy Sapo (boy công nghệ) tưởng khô, tưởng cứng. Nhưng không ngờ vừa ấm lại vừa êm! Ngày "toàn gậy_11.11" được dành tăng riêng cho boy tại nhà Sapo. Buổi chào mừng được tổ chức trên khắp các chi nhánh ở mọi miền tổ quốc. Chúc các boy sapoer của chúng mình ngày càng "khỏe" để chăm sóc và che chẻ cho chúng mình nhé. Yêu thương các cậu nhiều!

11.11_Ngày cho "gậy" ở Sapo