Tìm kiếm từ khóa

Địa điểm

Vị trí

Các cơ hội việc làm

[Sapo HCM] Thực tập sinh Đối Tác- Truyền Thông

Thỏa thuận Hồ Chí Minh 31/08/2022 2 người

Nhân viên thiết kế sản phẩm UI/UX Hot

15 - 25 triệu Hà Nội 31/08/2022 2 người

Chuyên viên chính sách và quan hệ lao động Hot

10 - 20 triệu Hà Nội 31/08/2022 1 người

CTV TUYỂN DỤNG Hot

2 - 3 triệu Hà Nội 31/08/2022 5 người

[HCM] Thực tập sinh tuyển dụng New

Thỏa thuận Hồ Chí Minh 31/08/2022 3 người

Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phân tích Dữ Liệu New

14 - 18 triệu Hà Nội 31/08/2022 0 người

Quản Trị Dự Án Sapo 360(Odoo ERP) Hot

40 - 60 triệu Hà Nội 15/09/2022 1 người

Trưởng phòng Truyền thông thương hiệu Hot

25 - 35 triệu Hà Nội 05/09/2022 1 người

HRBP Hot

Thỏa thuận Hà Nội 31/08/2022 1 người

Trưởng Phòng Chính Sách và Quan Hệ Lao Động Hot

Thỏa thuận Hà Nội 31/08/2022 1 người