Tìm kiếm từ khóa

Địa điểm

Vị trí

Các cơ hội việc làm

Nhân viên kinh doanh phần mềm - HCM Hot

8 - 20 triệu Hồ Chí Minh 31/05/2019 5 người

Chuyên viên thiết kế dự án New

10 - 15 triệu Hà Nội 24/05/2019 1 người

Trưởng nhóm Kinh doanh phần mềm New

15 - 20 triệu Hà Nội 28/05/2019 3 người

Scrum Master/ Project Quality Assurance New

Thỏa thuận Hà Nội 31/05/2019 1 người

Mobile Apps Team Leader New

Thỏa thuận Hà Nội 31/05/2019 1 người

Data Analyst/ Business Intelligence New

Thỏa thuận Hà Nội 31/05/2019 2 người

Trưởng phòng Kinh doanh - HN New

30 - 45 triệu Hà Nội 31/05/2019 1 người

Nhân viên IT - Hạ tầng New

5 - 10 triệu Hồ Chí Minh 31/05/2019 1 người

Nhân viên kinh doanh - Hưng Yên New

5 - 9 triệu Tỉnh thành khác 31/05/2019 5 người

Lập trình viên PHP New

10 - 25 triệu Hà Nội 31/05/2019 2 người