Chinh phục Sapo - "Game ảo - Việc thật"

Ngày: 20/04/2019 - Số lượng ảnh: 57

Nhằm mục đích mang lại cơ hội nghề nghiệp cũng như giới thiệu về môi trường, văn hoá công ty, Sapo đã tổ chức chương trình tuyển dụng vô cùng đặc biệt mang tên "Chinh phục Sapo". Chương trình đã tổ chức vô cùng thành công với những trò chơi teambuilding đầy thú vị cùng những buổi gặp mặt giữa ứng viên và các trưởng phòng của Sapo.

Chinh phục Sapo - "Game ảo - Việc thật"