Cuộc thi "Trang trí dãy bàn làm việc" của Sapo-er - 2013

Ngày: 28/07/2013 - Số lượng ảnh: 61

Muốn làm việc hiệu quả thì hãy làm việc tại nơi đẹp nhất! - Đó là mong muốn của BGĐ khi tổ chức ra chương trình "trang trí dãy bàn làm việc". Và từ cuộc thi này, các Sapo-er cũng đã được chiêm ngưỡng những "đì-zai-nơ" và các "sờ-tai-lít" mang đến những góc làm việc thật tuyệt vời.

Cuộc thi "Trang trí dãy bàn làm việc" của Sapo-er - 2013