Giọng hát Sapo The Voice - 2013

Ngày: 10/07/2013 - Số lượng ảnh: 131

Kế tiếp sự thành công của Sapo's Got talent năm 2012, Sapo tiếp tục tổ chức chương trình The Voice 2013, Sapo đã có rất nhiều tiết mục đặc biệt xuất sắc và công phu bởi chính các Sapo-er

Giọng hát Sapo The Voice - 2013