[HN] Sapo đồng hành cùng diễn đàn TMĐT Việt Nam VOBF 2019

Ngày: 26/03/2019 - Số lượng ảnh: 33

Sáng 26/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn TMĐT Việt Nam (VOBF) lần thứ 3, thu hút gần 2.500 người tham dự là những chuyên gia, tổ chức và các doanh nghiệp. Sapo tiếp tục đồng hành cùng VOBF 2019 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ trong kinh doanh bán lẻ nên bắt đầu từ đâu?” “Khi ứng dụng công nghệ nên bắt đầu từ chiến lược và tổng thể quy trình vận hành chứ không nên từ một nhu cầu đơn lẻ tại một thời điểm”.

[HN] Sapo đồng hành cùng diễn đàn TMĐT Việt Nam VOBF 2019