Hội thảo "Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0"

Ngày: 19/09/2018 - Số lượng ảnh: 20

Nhằm tận dụng những lợi thế và giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó tìm ra giải pháp và chính sách phát triển phù hợp với các hoạt động kinh doanh TMĐT và CNTT. Trường ĐH Thương Mại phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề về "TMĐT và Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0". Sapo đã được ĐHTM tin tưởng và mời tham gia với vai trò tác giả cuốn sách Kỷ yếu và trình bày tại hội thảo.

Hội thảo "Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0"