Open Talk - Hỏi ngay đáp thẳng cùng Sapo-er

Ngày: 20/04/2019 - Số lượng ảnh: 15

Với mục đích chia những thông tin và giải đáp toàn bộ thắc mắc một cách thẳng thắn, Sáng ngày 20/04/2019, Sapo đã tổ chức Open Talk - "Hỏi ngay đáp thẳng" tại công ty. Các câu hỏi đều được ban lãnh đạo trả lời cụ thể, chi tiết và chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mình xoay quanh Sapo.

Open Talk - Hỏi ngay đáp thẳng cùng Sapo-er