Sapo đến Đại học Công nghiệp Hà Nội - 2018

Ngày: 21/04/2018 - Số lượng ảnh: 70

Khi SAPO X và Sabi song kiếm hợp bích thì không gì có thể ngăn cản dc SAPO đến gần với các bạn sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Hãy xem những hình ảnh tại ngày hội việc làm ở trường ĐHCN Hà Nội nha cả nhà.

Sapo đến Đại học Công nghiệp Hà Nội - 2018