Sapo đồng hành cùng cuộc thi: NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC - EXCELLENT - 2018

Ngày: 26/04/2018 - Số lượng ảnh: 127

Trong thời gian này tại Đại học ngân hàng HCM đang diễn ra cuộc thi: NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC - EXCELLENT SALESMAN 2018. SAPO rất vinh dự đồng hành với vai trò nhà tài trợ cho cuộc thi. Cuộc thi thu hút sự tham gia của gần 1000 sinh viên. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh #Sapo xuất hiện ở vòng 1 và vòng 2 của cuộc thi này.

Sapo đồng hành cùng cuộc thi: NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC - EXCELLENT - 2018