Sapo đồng hành cùng sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông

Ngày: 20/09/2019 - Số lượng ảnh: 4

Nằm trong chiến dịch giúp sinh viên tiếp cận và ứng dụng nền tảng công nghệ một cách thực tiễn nhất thông qua nền tảng quản lý bán hàng đa kênh đc sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam - Sapo ngày 18/09 vừa qua đại diện Sapo thuộc team đối tác phối hợp với tuyển dụng và kinh doanh đã có buổi đào tạo về Sapo web và Sapo Pos đối với sinh viên khoa TMĐT của HV Bưu Chính Viễn Thông. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên.

Sapo đồng hành cùng sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông