Sapo-er hành hương về Đất tổ Đền Hùng - 2013

Ngày: 03/03/2013 - Số lượng ảnh: 53

"Uống nước nhớ nguồn" là điều mà mỗi công dân Việt đều hướng tới. Đề Phát huy truyền thông đó, Sapo đã tổ chức buổi hành hương trở về đất Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Buổi đi đã giúp Sapoer nhớ lại lịch sử ông cha ta, thêm nhiều kiến thức bổ ích, gia tăng tinh thần đoàn kết.

Sapo-er hành hương về Đất tổ Đền Hùng - 2013