Sapo-er miền Bắc - Trung Du lịch hè biển Quảng Bình - 2019

Ngày: 08/06/2019 - Số lượng ảnh: 91

Quảng Bình nắng gió cũng không thể làm vắng bóng Sapo-ers. Toàn thể Sapo-er ở miền Bắc và miền Trung đã cùng nhau tham gia kỳ nghỉ mát năm 2019 vào đầu tháng 6. Các Sapo-er đã cùng nhau tham gia teambuilding, tham quan và pool party. Xin mời cả nhà hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc này nhé

Sapo-er miền Bắc - Trung Du lịch hè biển Quảng Bình - 2019