Sapo's Got talent - 2012

Ngày: 21/04/2012 - Số lượng ảnh: 31

Nơi những Sapo-er tìm ra được những nhân tố đặc biệt và những tiết mục làm mãn nhãn người xem. Chương trình đã được sự hưởng ứng rất nhiều từ các Sapo-er. Đây cũng là nơi để các Sapo-er có thể thể hiện những tài lẻ của mình trước toàn bộ công ty.

Sapo's Got talent - 2012