Sapo tại ngày hội việc làm trường Đại học Thương Mại - 2018

Ngày: 21/04/2018 - Số lượng ảnh: 31

Sáng 21/04/2018, SAPO đã xuất hiện tại ngày hội việc làm của trường Đại Học Thương Mạ với vai trò nhà tài trợ vàng. Trong sáng hôm đó thì SAPO cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng khoa TMĐT của trường. Hãy cũng xem hình ảnh tại sự kiện

Sapo tại ngày hội việc làm trường Đại học Thương Mại - 2018