Sapo tổng kết cuối năm - 2012

Ngày: 25/02/2013 - Số lượng ảnh: 50

Là buổi lễ tổng kết những gì Sapo đã đạt được và các Sapo-er cùng nhau ngồi lại ăn mừng những thành công của bản thân. Buổi lễ còn là nơi vinh danh những "chiến binh xuất sắc" đã có những cống hiến, đóng góp nên những thành công của công ty.

Sapo tổng kết cuối năm - 2012