Súng sơn đại chiến cùng Sapo - 2012

Ngày: 26/03/2012 - Số lượng ảnh: 21

Súng sơn - cuộc đại chiến giữa những Sapo-er đã diễn ra. Sapo-ers đã trải nghiệm thực tế những pha lăn lê, ấn núp như phim hành động qua những hiệp đấu giữa các team trong Sapo.

Súng sơn đại chiến cùng Sapo - 2012