Tìm kiếm từ khóa

Địa điểm

Vị trí

Các cơ hội việc làm

[HN-HCM] Trưởng phòng Kinh doanh POS/FnB/Web Hot

30 - 45 triệu Hà Nội 30/11/2020 3 người

Nhân Viên Phát Triển Catalog New

7 - 10 triệu Hà Nội 30/11/2020 3 người

Nhân Viên Kinh Doanh SAPO MARKET (FMCG) New

6 - 10 triệu Hà Nội 05/12/2020 2 người

Nhân Viên Tư Vấn - Có sẵn data Hot

7 - 12 triệu Hà Nội 20/11/2020 1 người

[HN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI WEBSITE New

7 - 15 triệu Hà Nội 31/12/2020 2 người

Product Owner (Sapo Pay) Hot

15 - 25 triệu Hà Nội 15/12/2020 1 người

Nhân viên Vận hành Sapo Market New

7 - 12 triệu Hà Nội 31/12/2020 1 người

[HN] NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI WEBSITE Hot

7 - 15 triệu Hà Nội 05/12/2020 1 người

Nhân viên Chăm sóc khách hàng New

7 - 10 triệu Hà Nội 30/11/2020 1 người

[HN] Trưởng Phòng SAPO PAY New

20 - 40 triệu Hà Nội 20/12/2020 1 người